Opinionsundersökning ersätter riksdagsval

Det svenska valinstitutet har nu summerat kostnaderna för supervalåret 2014. Utgifterna från samtliga valdistrikt landade på svindlande 2,6 miljarder kr. Mycket talar nu för att valet 2014 blir det sista, åtminstone i nuvarande form.

Det mest sannolika scenariot är att nästa val d.v.s. riksdagsvalet 2018 kommer att avgöras genom en omfattande opinionsundersökning. För att opinionsundersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt kommer den att genomföras av en statlig myndighet, troligtvis valmyndigheten. Undersökningen kommer genomföras via telefon och underlaget kommer motsvara ett tvärsnitt av befolkningen vad gäller kön, ålder, religion och etnicitet. Givetvis kommer även regionala hänsyner att tas.

Platserna i riksdagen kommer att fördelas proportionellt utefter valresultatet precis som idag. Personvalssystemet, där du själv kan kryssa för den kandidat du vill stödja, kommer dock att försvinna. Även den så kallade fyraprocentsspärren som idag finns för Sveriges riksdag kommer med stor sannolikhet att förändras. Det har talats om en ny, motsvarande spärr på 2 procent av rösterna.

Det allra största skillnaden blir att vi inte längre kommer att ha val till kommunfullmäktige och landstings-/regionfullmäktige. Även här kommer platserna att fördelas efter valresultatet i den nationella opinionsundersökningen. Det parti eller koalition som får majoritet, kommer således att bilda regering, samt styra i samtliga regioner/landsting och kommuner.

Hur många telefonintervjuer som ska genomföras för att nå ett säkert och tillförlitligt valresultat är ännu inte fastställt, men prognoserna talar om åtskilliga tusen. Trots detta beräknas kostnaderna uppgå till ca 15% av de som uppstår vid ett ordinarie val.

Huruvida valet till Europaparlamentet kan komma att avgöras enligt samma princip är dock fortfarande höjt i dunkel. För närvarande stödjer endast en minoritet av EU:s länder ett liknande upplägg, men förhoppningen är att den svenska modellen ska slå igenom även där, efter att den testats i skarpt läge under riksdagsvalet 2018.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>