Ny trend: Varg som husdjur

Länsstyrelsen i Norrbotten har den senaste tiden stött på flera förekomster av varg som husdjur.
– Det är en tydlig trend vi ser just nu. Människor som tidigare skaffade sig så kallade kamphundar skaffar sig nu i allt högre utsträckning en egen varg, säger Jari Tikkanen, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Polisen har sedan en tid känt till att det pågår en svart handel med vargar och vargungar. Skickliga, men mindre nogräknade, hundinstruktörer anlitas för att dressera vargarna. Men det hela är långtifrån riskfritt. Skador av vargbett har kraftigt ökat det senaste månaderna rapporterar universitetssjukhuset i Luleå.
– Det handlar främst om små bett i armar och ben, berättar Malin Nilsson, en sjuksköterska vi har talat med. Det flesta säger att de har blivit hundbitna, men vi har lärt oss att känna igen skador av varg. Även om de båda djuren på ytan kan tyckas vara väldigt lika så skiljer sig skadorna ganska markant, fortsätter hon.

En teori är att kriminella element som lever i samhällets utkant använder sig av vargar för skydd.
– Den här typen av människor har ofta många fiender. Men det är en falsk trygghet att lita på en varg säger Lars-Erik Jönsson, presstalesman vid Polisen. Vargens inneboende rovbeteende kan lika gärna vända sig mot ägaren själv, avslutar han.

Att tillfångata vargungar är olagligt och kan bestraffas med fängelse i upp till två år. Det är ett mycket riskfyllt företag att fånga in levande vargar, och det är inte ovanligt att både jägare och vargungar skadas allvarligt. Polisen misstänker att det finns flera farmar i Norrlands inland som föder upp vargar i fångenskap och illegalt säljer vargungar. En vargunge kan på den svarta marknaden vara värd ca 15 000 kr.

Fotnot: På grund av vargfrågans känsliga natur så uttalar sig sjuksköterskan Malin Nilsson under fingerat namn. Hon heter egentligen något annat.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>