Fackligt medlemskap skäl för uppsägning

Avhoppen från de fackliga organisationerna sker nu i ett rasande tempo. Detta sedan domen i det så kallade Ljungsbro-målet offentliggjordes på torsdagen. Kortfattat innebär domen att medlemskap i en facklig organisation nu är ett tillräckligt starkt skäl för arbetsgivare att avsluta en anställning.

Det har sedan länge diskuterats om engagemang i facket kan klassas som en illojal åtgärd gentemot arbetsgivaren. Nu står det alltså klart att så är fallet. Det har även diskuterats huruvida arbetsmarknaden verkligen mår bra av att bestå av två motpoler som har som främsta uppgift att motarbeta varandra. Domen får med stor sannolikhet till följd att stora organisationer som IF Metall, LO och Unionen helt förpassas till historien.
– Om medelemskap hos oss blir ett skäl för uppsägning, ja då har jag svårt att se att vi finns kvar som en aktör på arbetsmarknaden om några år, säger en anonym företrädare för ett av LO-facken.

Arbetsgivarorganisationerna har länge hävdat att fackliga organisationer är ett arv från forntiden och möjligtvis fyllde en funktion för 100 år sedan då vi hade tre semesterdagar per år och jobbade sju dagar i veckan.
– På en modern arbetsmarknad finns inget behov av fackliga organisationer. Det blir en börda som försvårar effektivisering och maximalt utnyttjande av produktionsenheterna, säger Erkki Lindgren, vd på ett medelstort industriföretag i Bromölla.

Alla är dock rörande överens om att facket har gjort mycket gott genom åren. Att det fanns en tid då de faktiskt kämpade för de svaga.
– De har varit viktiga för samhällsutvecklingen, det kan jag inte sticka under stolen med, säger Erkki. Men det senaste decennierna har de visat sig göra mer skada än nytta både för sina medlemmar, och kanske framförallt för arbetsgivarna. Det höga positionerna inom de stora branschfacken besätts av maniska paragrafryttare som inget annat vill än att göra den hand som föder dem illa. Dessutom har alla skandaler där fackpampar förlustat sig på medlemmarnas pengar gjort att förtroendet numera är helt kört i botten, säger Lindgren.

– Facket är ett slag i luften, ett spel för gallerierna helt enkelt. Det är dags för dessa organisationer att vakna upp ur sin hundraåriga dvala och inse att tiden har sprungit förbi dem, säger Erkki Lindgren upprört.

Från fackligt håll är tonen uppgiven.
– Vi har i åratal försökt sätta käppar i hjulet för arbetsgivarsidan men nu verkar det alltså som att det är slut med det säger en facklig ombudsman. Det är en era  som har kommit till sitt slut. Vi har varit en maktfaktor i samhället i 100 år med förgreningar långt upp i regeringen. Det känns väldigt trist att det det ska behöva sluta såhär, fortsätter han.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>