Dömd för miljöbrott – bröt kretsloppet

En 49-årig man från mellansverige som ägnat större delen av sitt vuxna liv åt att samla på sig glasburkar fanns på onsdagen skyldig till miljöbrott. Mannen dömdes till dagsböter av en enig tingsrätt.

Efter ett tips från uppmärksamma uppsalabor gjorde kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer ett oanmält besök hemma hos mannen och fann då extremt stora mängder glasburkar. En polisanmälan upprättades, vilket nu alltså resulterat i att Uppsala tingsrätt bedömt mannens handlande som olagligt. I domen kan vi bland annat läsa följande.

”Glasburkar är förpackningar som ska samlas in och återvinnas. Att rutinmässigt samla på sig glas utgör ett stopp i kretsloppet och en onödig belastning på miljön. Trots att den åtalade inte handlat i ont uppsåt råder dock inget tvivel om att ett miljöbrott har begåtts”.

Eftersom brottet bedöms som ringa dömdes 49-åringen till dagsböter. Han får också stå för ”saneringskostnader” vilket i det här fallet innebär att en speditionsfirma fraktade glasburkarna till en lokal återvinningsstation. Maxstraffet för miljöbrott är sex års fängelse.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>