Kategori: Träning & hälsa

Det råder en tydlig hälsotrend i vårt avlånga land och givetvis rapporterar vi om de senaste rönen. Allt från makalösa dieter och nya träningsmetoder hamnar under vår granskande lupp.

Läsning kan ge paddnacke

Föreningen Sveriges bibliotekarier går nu ut med en gemensam varning till landets bokälskare.
– De riskerar att dra på sig allvarliga nackskador om de fortsätter läsa, säger Arild Bernhagen, generalsekreterare i föreningen.

Att sitta och titta ner i en bok motsvarar ett tryck på nacken med 30 kg, dvs samma sak som om två medelstora hundar satt på ditt huvud. Denna höga belastning gör att nacken kan ta allvarlig skada och för de som börjar läsa i tidig ålder kommer smärtorna som ett brev på posten i medelåldern.

Föreningen har tagit fram ett informationsblad som kostnadsfritt kommer att delas ut på landets bibliotek. Skriften förklarar på ett enkelt och överskådligt sätt vilka risker som finns och hur man vänjer sig av med att läsa böcker.
– Vi har även skrivit samarbetsavtal med flera bokklubbar som kommer att distribuera vårt faktablad till sina medlemmar, säger Bernhagen. Vi kommer att agera kraftfullt – vi vill inte vara en bidragande orsak till en ny folksjukdom, fortsätter hon.

Man har länge trott att läsning är positivt, men nya rön visar alltså att det är mycket skadligt – åtminstone på lång sikt. Men det finns en lösning som enligt bibliotekarieföreningen fungerar mycket bra.
– Håll boken rakt framför ansiktet. Då behöver du inte titta neråt, vilket gör att risken för skador minskar betydligt, förklarar Bernhagen.

Begreppet paddnacke kommer ursprungligen från engelskans i-pad, en appleproducerad läsplatta som blev omåttligt populär när den lanserades på 2010-talet. Många satt med plattan i knät vilket ledde till en onaturlig position för nacken. I förlängningen ledde detta till svåra smärtor och begreppet paddnacke var fött.