Kategori: Politik

Vi bevakar den aktuella politiken och hittar nyhetsvinklar som de stora medierna missar, eller inte är intresserade av. Politiken styr vår vardag – därför tycker vi det är viktigt att att belysa alla aspekter. Nyhetskanaljen står för en opartisk, ovinklad och rå bild av verkligheten.

Militärkupp: ÖB tar makten

Vi trodde nog aldrig att det skulle kunna hända, men nu är det alltså ett faktum. Militären, eller ”Försvarsmakten” tar makten i Sverige.
– Jag kan bekräfta att vi idag på morgonen har frihetsberövat den sittande statsministern, säger överbefälhavaren vid en hastigt sammankallad presskonferens i försvarshögkvarteret.

Försvarsmakten är dock tydlig med att de inte kommer att skada den tidigare statsministern. Han kommer, om han så önskar, att erbjudas fri lejd ut ur landet. Han är således fri att i exil bedriva oppositionspolitik. Både Danmark och Norge har förklarat att de är beredda att ta emot honom.
– Vi håller honom för närvarande i husarrest. Han mår efter omständigheterna bra, men av naturliga skäl får han just nu inte ha någon kontakt med omvärlden, säger Göransson vidare.

Tidigt på torsdagsmorgonen utropade sig alltså överbefälhavare Sverker Göransson till president i demokratiska republiken Sverige. Det handlar om en regelrätt militärkupp, något som vi aldrig tidigare upplevt i modern tid.
– Vi vill visa på vikten av politisk stabilitet, säger general Göransson. Vi tror att detta är det bästa för Sverige på lång sikt, fortsätter han.

Reaktionerna från Alliansen är än så länge försiktiga.
– En militärkupp är så klart inte acceptabel, men så länge Försvarsmakten håller sig till den budget som röstades igenom i kammaren igår har jag svårt att se några egentliga nackdelar, säger en källa inom Moderaterna.

Domen från marknaden är dock hård och Stockholmsbörsen hade vid lunchtid rasat med hela 6,3%, ett av de värsta rasen vi har sett sedan den så kallade IT-bubblan sprack.

EU:s premiärministrar har i ett samlat uttalande fördömt militärkuppen i Sverige och klargjort att de kommer agera kraftfullt. Även flera vilande celler i den Jämtländska separatistgerillan har förklarat att de inte stillasittande kommer att acceptera det nya styret.
– Vi hoppas på en fredlig lösning, men vi kommer inte tveka att ta till vapen om vi blir tvungna, säger de i ett uttalande via Youtube.

Opinionsundersökning ersätter riksdagsval

Det svenska valinstitutet har nu summerat kostnaderna för supervalåret 2014. Utgifterna från samtliga valdistrikt landade på svindlande 2,6 miljarder kr. Mycket talar nu för att valet 2014 blir det sista, åtminstone i nuvarande form.

Det mest sannolika scenariot är att nästa val d.v.s. riksdagsvalet 2018 kommer att avgöras genom en omfattande opinionsundersökning. För att opinionsundersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt kommer den att genomföras av en statlig myndighet, troligtvis valmyndigheten. Undersökningen kommer genomföras via telefon och underlaget kommer motsvara ett tvärsnitt av befolkningen vad gäller kön, ålder, religion och etnicitet. Givetvis kommer även regionala hänsyner att tas.

Platserna i riksdagen kommer att fördelas proportionellt utefter valresultatet precis som idag. Personvalssystemet, där du själv kan kryssa för den kandidat du vill stödja, kommer dock att försvinna. Även den så kallade fyraprocentsspärren som idag finns för Sveriges riksdag kommer med stor sannolikhet att förändras. Det har talats om en ny, motsvarande spärr på 2 procent av rösterna.

Det allra största skillnaden blir att vi inte längre kommer att ha val till kommunfullmäktige och landstings-/regionfullmäktige. Även här kommer platserna att fördelas efter valresultatet i den nationella opinionsundersökningen. Det parti eller koalition som får majoritet, kommer således att bilda regering, samt styra i samtliga regioner/landsting och kommuner.

Hur många telefonintervjuer som ska genomföras för att nå ett säkert och tillförlitligt valresultat är ännu inte fastställt, men prognoserna talar om åtskilliga tusen. Trots detta beräknas kostnaderna uppgå till ca 15% av de som uppstår vid ett ordinarie val.

Huruvida valet till Europaparlamentet kan komma att avgöras enligt samma princip är dock fortfarande höjt i dunkel. För närvarande stödjer endast en minoritet av EU:s länder ett liknande upplägg, men förhoppningen är att den svenska modellen ska slå igenom även där, efter att den testats i skarpt läge under riksdagsvalet 2018.

Nätförhållanden blir ogiltiga

Nyheten slog ned som en bomb igår bland de svenska nätdejtarna. Från och med årskiftet kommer inte förhållanden som uppkommit genom så kallad nätdejting att vara giltiga. Lagförslaget är ett resultat av en överenskommelse som träffats mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet under de gemensamma regeringsförhandlingarna.

– Det känns som ett slag i ansiktet säger Anna Fredman, flitig nätdejtare och som idag lever ihop med danske Preben som hon träffat på en av nätets större dejtingsajter. Varför ska vi som följer med i tiden straffas? Vi bör ha precis samma rättigheter som alla andra, fortsätter Anna.

Från och med första januari kommer alltså ”nätförhållanden” som det kallas i förarbetet till det nya lagförlaget att förklaras ogiltiga. Det gäller även retroaktivt, vilket innebär att par som idag är tillsammans och har träffats via nätet kommer att få sina förhållande upplösta. Undantaget är dock de par som hunnit gifta sig.

– Att även upplösa äktenskap skulle givetvis vara det bästa, men vi inser att det i praktiken skulle vara omöjligt att genomföra, säger utredaren Erik Ulvestrand.

Dejtingsajterna kommer från den första januari att enligt lag bli tvungna att lämna ut uppgifter om sina medlemmar till Skatteverket, som sedan ser till att lagen efterföljs. Enligt en källa kommer medlemmarna på dessa sajter för att behålla sitt medlemskap bli tvungna att acceptera nya användarvillkor vilka kortfattat innebär att de måste rapportera in om de inleder ett förhållande med någon efter att ha träffats genom den aktuella sajten.

De som träffats online får givetvis fortsätta att leva ihop om de så önskar, men de kommer inte längre att omfattas av sambolagen. De kommer inte heller att sambeskattas och rent juridiskt kommer de att betraktas som separata hushåll med gemensam adress.

FOTNOT: Anna Fredman heter egentligen något annat.

RUT-avdrag på robotdammsugare

Det omskrivna om omdebatterade RUT-avdraget går nu in i en ny fas. Förutom tjänster som städning och fönsterputsning omfattas från om med den 1 oktober 2014 även inköp av halvautomatiserade system som sköter likvärdiga uppgifter i hemmet.

ROT och RUT har under en längre tid varit självklara avdrag för de svenska hushållen och att de har fungerat är de flesta överens om. De har bland annat givit en välbehövlig knuff i ryggen till landets byggfirmor och fött massor av nya företag i städbranschen. Nu är det alltså dags för steg 2.

Även om robotdammsugare får betraktas som ganska automatiska, så är dessvärre inte RUT-avdraget det. När du anlitar en städfirma så drar de RUT-avdraget direkt på fakturan, men när du själv köper en robotdammsugare får du snällt lägga ut hela summan i butiken, och sedan göra RUT-avdraget i din självdeklaration.

– Vi ser det här som ett naturligt steg, säger skatteverkets utredare. Vi kallar det andra generationens RUT-avdrag, eller RUT 2.0. Huruvida spikpistoler och liknande verktyg ska komma att omfattas av ett utvidgat ROT-avdrag är dock fortfarande oklart.
– Det vill jag inte spekulera i, säger en källa inifrån myndigheten.

Alla politiska partier är dock överens om att RUT och ROT är avdrag avsedda att stimulera den svenska ekonomin och de ska därför se som tillfälliga insatser. Vi kan alltså inte räkna med att kunna göra de här avdragen i all framtid. Så går du i renoverings- eller ombyggnadstankar – ja, då kanske det är läge att slå till. För tids nog får du betala dubbelt så mycket för städerskan, fönsterputsaren och snickarens tid.

Utredning kring efterhandsröstning

Att förtidsrösta blir allt mer populärt, av naturliga skäl. Att passa en tid, en speciell dag passar inte speciellt många människor. Men de flesta har möjlighet att gå och rösta någon gång under de veckor som förtidsröstningen pågår.

Vid valet till Europaparlamentet 2014 låg valdeltagandet på omkring 51%, vilket kan jämföras med valdeltagandet i riksdagsvalet som brukar ligga på omkring 80%.

Som ett motmedel mot det låga valdeltagandet har en utredning tillsatts som kommer att titta möjligheterna att införa så kallad efterhandsröstning. Systemet har testats inofficiellt i ett antal prov- och skolval runt om i Europa, men expertisen är fortfarande oenig om huruvida det är bra eller dåligt. I en rundfrågning bland några av experterna är det vanligaste motargumentet att efterhandsröstning är tveksamt ur demokratisynvinkel.

Systemet innebär kortfattat att man kan vänta med att rösta till efter den officiella valdagen och på så sätt lägga sin röst på det block eller det parti som man tycker fick för lite röster eller inflytande efter att det preliminära valresultatet stod klart.

– Det finns uppenbara fördelar med det här systemet, säger en av utredarna. Det blir till exempel ett utmärkt skyddsnät för partierna som balanserar runt 4-procentsspärren.
– Låt oss säga att ett parti får 3,9 procent och på så vis hamnar utanför riksdagen, då kan de i eftervalrörelsen, med kirurgisk precision jaga exakt det antal röster som de vet behövs för att ta klivet över spärren, fortsätter hen.

Utredarna sticker dock inte under stol med att det också finns nackdelar med att införa systemet som innebär att man kan rösta i efterhand.
– Det idealiska är givetvis om så många som möjligt röstar i förtid eller på valdagen. I idealfallet skulle vi gärna se att en liten grupp på omkring fem procent av väljarkollektivet utnyttjade sin rätt att efterhandsrösta. Om 50 procent av väljarna skulle välja att rösta i efterhand tappar systemet mycket av sina poänger. Men det finns, enligt utredarna, vägar att hantera den problematiken.

Bland folket på gatan är reaktionerna försiktigt positiva.
– Varför ska inte resultatet från den första räkningen kunna ligga till grund för hur jag röstar? Jag tycker det låter som ett bra förslag, säger en kvinna till oss som dock inte vill framträda med namn och bild på grund av rädsla för repressalier från sin arbetsgivare.